Anasayfa / Zeytin Yetiştiriciliği / Zeytinde İşleme ve Üretim Hataları
Zeytinde işleme ve üretim hataları
Zeytinde işleme ve üretim hataları

Zeytinde İşleme ve Üretim Hataları

Toprak işleme Hataları

 

Gereksiz ve fazla sürüm nedeni ile topraktaki mikroorganima faaliyetlerinin bozulması

Derin sürüm ve ağaç gövdesine 1,5-2 m’den fazla yaklaşılması nedeni ile ağaç kök yapısının bozulması, köklerin kesilmesi (bu sınır içinde kalan kısım, bel veya çapa ile ıslah edilmelidir)

Fazla derin sürüm sebebiyle toprağın iç yapı ve dış görünüm özellikleri bozularak su tutma kabiliyetinin kalmaması

Derin sürümden dolayı ağaçlarda kök mantarı, kök kurtları ve çeşitli kanser hastalıklarına yol açma riskinin artırılması

Zeytin bahçelerinde ara tarım yapılması

 

10.2. Gübreleme Hataları

 

Aşırı gübreleme sonucu toprak pH’lnın bozulması

Toprak ve yarpak tahlili yaptırılmadan gübre atılması sonucu; hem ekonomik zarar uğranması, hem de topraktaki carılı faliyet düzeninin bozulup aşırı nitrifikasya başlatılıp; topraktaki diğer izelement ve element halde bulunan yararlı maddelerin kökler tarafından alınması engelleyip, toprağın tuzluluğuna yol açılması

Aynı anda hem organik hem de inorganik gübreleme yapılarak ağaç dengesinin bozulması, verime yatan ağaçların şaha kaçmasının teşvik edilmesi

 

10.3. Sulama Hataları

 

Kaynağı belli olmayan suları sulama yapılması

Salma sulama yapılarak toprağın yeterince sulanamaması – Kırık veya damla sulama yapılmaması

Kök boğazlarının doldurulmadan sulama yapılması

 

10.4. Budama Hataları

 

Zamanında yapılmaması

Aynı anda birden fazla şah dal bırakılması

Güneşlenme ve rüzgar yönlerinin ayarlanamaması

Genç dallarla, yaşlı dallar oranının ayarlanamaması

Yaprak-dal oranının sağlanamaması

 

Bu hatalar; halkalı leke, dal kanseri hastalıklarıyla ile birlikte ağaçların erken ilkbahar ve geç ilkbahar donlarından zarar görmesine sebep olur. Kısmen zeytin pamuklu biti ve zeytin karakoşnili sebeplerindendir.

 

10.5. İlaçlama Hataları

 

Zamanında ilaçlama yapılmaması

Birbirine aykırı (karışmayan) ilaçların beraber kullanılması

Zaman zaman tarihi geçmiş ilaçların kullanılması

Aşırı ilaçlama ve gereğinden fazla ilaç kullanılması

Yararlı böcek faunasının yokedilmesi

ilaçların hatalı şekilde kullanıma hazırlanması

Plastik kaplar yerine teneke kapların kullanılması

Atım hataları, ilacın homojen atılamaması

 

10.6. Hasat ve Hasat Sonu Hataları

 

Hasatın elle veya mekanik olarak (el tarağı, silkme makinası kullanmadan) yapılmaması ve bunun sonucunda ağaçlarda yaralanmalar, genç sürgünlerde kırılmalar, aşırı yaprak dökülmesi ve dal-yaprak oranının bozulmasına sebebiyet verme

Toplanan zeytinlerin uzun süre bekletilmesi

Yaralı, bozuk ve kalite dışı zeytinlerin sağlam zeytinlerle aynı kaba konması

Zeytin kaplarının çok fazla üst üste konması sonucu randıman ve kalite düşüklüğüne neden olunması

Yağlık zeytin/erin çok fazla bekletilerek, yağ kalitesinin bozulması

 

10.7. Hataların Sebepleri

 

Geleneksel tarımın devam etmesi

Çiftçilerimizin eğitim eksiklikleri

Ekonomik etkinliklerinin olmayışı

Lider, örnek çiftçilerin olmayışı

Toprak ve yaprak tahlillerine önem verilmeyişi

Kulaktan dolma işlerle, şansvari tarımın yapılması

Üreticilerin, geçimlerini bu yolla sağlayan insanların verdikleri yanlış tavsiyelere inanmaları

Online Alışveriş
WhatsApp WhatsApp İletişim