Anasayfa / Zeytin Yetiştiriciliği / Zeytinde Besin Maddesi Eksiklikleri ve Çözümleri
zeytinde besin maddesi eksiklikleri
zeytinde besin maddesi eksiklikleri

Zeytinde Besin Maddesi Eksiklikleri ve Çözümleri

Zeytinde Besin Maddesi Eksiklikleri ve Çözümleri

zeytinde besin maddesi eksiklikleri ve çözümleri
zeytinde besin maddesi eksiklikleri ve çözümleri

Besin Maddesi Eksikliğinde Görülebilecek Zararlar, Azot Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü, Potasyum Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü,  Bor Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü, Çinko Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü, Magnezyum Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü, Demir Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü, başlıklarını bulabilirsiniz.

 

Besin Maddesi Eksikliğinde Görülebilecek Zararlar

1. Genelolarak büyümede duraklama, bodurlaşma veya aşırı derecede sürgürı gelişmesi,

2. Kök gelişmesinde aşırı/ık veya sınırlı büyüme,

3. Yapraklarda küçülme, dökülme, şekil bozukluğu ve genel renk bozuklukları, 4. Aşırı derecede çiçek ve meyve dökümü,

5. Çok az miktarda çiçek ve meyve tutumu,

6. Meyvelerde çok erken veya çok geç olgunluk,

7. Meyvelerde küçülme, et-çekirdek oranı ve yağ nispetinin azalması, renk problemleri,

8. Genelolarak büyüme ve meyve veriminde çevre bahçelerden farklılık görülebilir.

Yukarıda belirtilen arazlar görüldüğü taktirde aşağıda açıklanan konular araştırılarak çözümü bulunmalıdır.

1. Önce bitkinin kök, gövde, yaprakları incelenerek zararlı böcekler aranmalı,

2. Hastalık delilleri aranmalı,

3.Bahçede yapılan tüm uygulamalar gözden geçirilmeli,

a. Gübreleme zamanı, şekli ve miktarı

b. Sulama zamanı, şekli ve sıklığı

c. Toprak işleme derinliği ve sıklığı

d. Budama zamanı

4. Çevresel stresler araştırılmalı,

a. Aşırı kuraklık, aşırı yağış

b. Aşırı sıcaklık, aşırı soğuk

c. Nispi nem

d. Sıcak, kuru ve sert rüzgarlar

 

Toprak pH ‘ı

Toprağın yapısını, su tutma kapasitesi, verilen besin elementlerinin alınması, verim ve kalite üzerine direk etkilidir. pH, topraktaki kireç ve tuz oranına göre kendini belli eder. Buoranarttıkça toprak alkalileşir, verim ve kalite düşer; azaldıkça verim ve kalite artar. Zeytin için gerekli pH 5.5 – 6.5 arasıdır. Biz buna ideal tip diyoruz. Dışardarı yaptığımız her türlü katkıyı toprak direk ağaca verim olarak gönderir. Bu topraklarda, kararma problemi, döllenme problemi gözükmez.

Toprak pH’1 toprak tahlilleri sonucu ortaya çıkar. Ve buna göre gübre ve gübreleme metotları, sulama metotları önerilir.

 

Toprak tuzluluğu: Toprak bünyesindeki kireç ve diğer inorganik maddelerin oranına göre isim alır. Kirecin fazlalığı tuzluluğu artırır.

 

Etki eden faktörler: Aşırı yıkanma, toprak erozyonu, hatalı sürüm, yanlış gübreleme vb.

Sonuçları: Direkt olarak verim ve kalite üzerine etkilidir. Tuzluluk, pH ölçümleri sorıucurıda belli olur.

Gübrelemede ve sulamada en önemli dikkat edilecek husus pH ve toprak tuzluluğuna göre gübre, toprak işlemi vb. yapılmalıdır.

 

Besin Maddesi Eksiklikliği ve Çözümleri

 

Azot Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü

 

a. Belirtileri

1. Yapraklarda nektoz (sararmalar!

2. Alt ve orta kısımlarda yaprak dökümü

3. Sürgün teşekkülünde azalma

4. Somak ve çiçek teşekkülürıde azalma

5. Çiçek ve meyve dökümü

6. Meyvelerde küçülme ve şekil bozuklukları

7. Meyvelerde et oranında ve yağ miktarında azalma

 

b. Nedenleri

1. Toprak yetersizliği

2. Toprakta organik madde yetersizliği

3. Düşük toprak sıcaklığı

4. Fosfor miktarının düşük olması

5. Aşırı kuraklık

 

c. Çözümü

1. Toprağa azotlu gübrelerin verilmeli

2. Toprak koşulları olumsuz olduğunda, yapraktan, suda eritilmiş üre verilmeli

3. Ara ziraatı olarak baklagil türü bitkilerin ekilip toprağa gömülmesi.

 

Potasyum Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü

a. Belirtileri

1. Yaşlı yaprakların ucunun kahverengi, dibinin sarı hale gelmesi

2. Yapraklarda ve meyvelerde küçülme

3. Meyvede et oranı ve yağ miktarının azalması

4. Soğuk zararına karşı direncin azalması

5. Hastalık ve zararlılara direncin azalması

 

b. Nedenleri

1. Toprakta potasyum yetersizliği

2. Toprakta katyon değişim kapasitesinin düşük olması

 

c. Çözümü

1. Toprağa potasyumlu gübrelerin verilmesi yeterlidir.

2. Potasyum sülfat, potasyum klorür ve potasyum nitrat gübrelerinden biri suda erimiş şekilde yapraklara takviye olarak verilebilir.

 

Kalsiyum Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü

a. Belirtileri

1. Filiz kurumaları ve yaprak dökümü

2. Filizlerde kolay kırılma, gevşeklik

3. Koparılan yaprakların sertleşmeden kuruması

4. Genç yapraklarda üşümeye karşı hassasiyet

b. Nedenleri

1. Kalsiyum eksikliği

2. Toprakta aşırı miktarda magnezyum bulunması

 

c. Çözümü

1. Asitli topraklarda kireçlenme yapılmalı

2. Tuzlu-alkali topraklarda Jips uygulanmalı

3. Kalsiyum azotlu gübreler kullanılmalı

4. Potasyum gübrelerden biri kullanılacaksa, süper fosfat gübresi tercih edilmelidir.

 

Bor Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü

a. Belirtileri

1. Genç yapraklarda, yaprak ucundan başlayan kloroz ve nekrozlar (sararmalar)

2. Yapraklarda küçülme, dökülme

3. Sürgü uçlarında kurumalar

4. Gövde ve sürgünlerde bodurlaşma

5. Kurumuş, yaprağını dökmüş dallar ve çalılaşma

6. Meyvelerde şekil bozukluğu

 

 

 

 

b. Nedenleri

1. Toprakta bor eksikliği

2. pH’ın düşük olması

3. Aşırı kireç uygulaması

4. Aşırı kuraklık

 

c. Çözümü

1. Kireç kapsamı düşük topraklarda topraktan bora x uygulanır

2. Kireç kapsamı yüksek, aşırı kurak ve yağışlı yerlerde borax eriyik halde yaprakıara uygulanır.

 

Çinko Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü

a. Belirtileri

1. Damar arası klorozlar (sararmalar)

2. Yapraklarda küçülme ve şekil bozuklukları

3. Meyve tutmama ve zamanlı zamansız yaprak ve meyve dökümleri

 

b. Nedenleri

1. Toprakta çinko eksikliği

2. pH’ln yüksek olması

3. Toprakta aşırı miktarda fosfor olması

 

c. Çözümü

1. Asitli topraklarda, topraktan çinko sülfat veya çinko kileyt uygulanmalı,

2. Alkali topraklarda çinko sülfat veya çinko kileyt eriyik halde yapraklara uygulanır.

 

 

Magnezyum Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü

a. Belirtileri

1. Yaprak ucundan veya kenarından başlayarak sararmalar orta damar boyunca ve yaprak dibinde kalan yeşillik,

2. Tüm yaprağı kapsayan klorozlar (sararmalar)

3. Genç filizlerde yoğun yaprak dökümü

4. Filizlerde gelişmenin sınırlı olması,

 

b. Nedenleri

1. Toprakta magnezyum eksikliği

2. Toprakta Potasyum ve Kalsiyum bulunması

3. Aşırı yağışlar

 

c. Çözümü

1. Kireçli, alkali topraklarda, topraktan magnezyum sülfat uygulanmalı

2. Asiıli topraklarda, topraktan dolamit uygulanmalı

3. Toprak koşulları uygun olmadığında magnezyumlu gübrelerin eriyik halde yapraktan uygulanması

Demir Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü

a. Belirtileri

1. Genç yapraklarda kloroz (sararma)

2. Yaprak damarları yeşil, damar arasının sarı renk alması

3. ileri safhada sürgün kuruması ve çalılaşma

 

b. Nedenleri

1. Demir noksanlığı

 

c. Çözümü

1. Ağacın gövdesine kuru ve sulu demir tuzları verilir.

2. Yaprak ve topraktan demir bileşikleri uygulanır (Demir sülfat veya Demir Kleyt)

Online Alışveriş

Bir yorum

  1. Avatar

    Güzel bir bilgi aktarımı emeginize saglik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp WhatsApp İletişim