Sofralık siyah zeytin üretimi gemlik

Sofralık Siyah Zeytin Üretimi nasıl yapılır

Sofralık Siyah Zeytin Üretimi Bir gıda maddesi olarak beslenme yönünden büyük bir önem taşıyan zeytin (Olea europea l.) tarihin ilk çağlarından beri kültürünün yapıldığı kayıtlarla saptanan ilk meyve türlerinden biridir. Kutsal bir ağaç olan, kurak ve fakir topraklarda bile az suyla yaşamını sürdüren, kendi haline bırakıldığında kuvvetli kökleri ve dayanıklı gövdesiyle tüm güçlükleri yenebilen zeytin,

Siyah zeytinde görülen bozulmalar

Siyah Zeytinlerde Görülen Bozulmalar

SİYAH ZEYTİNLERDE GÖRÜLEN BOZULMALAR 1. Zar oluşumu: Siyah zeytin fermantasyon tanklarının, özellikle üstü açık beton tankların yüzeyinde sıcak havalarda üreticinin “kefeke” olarak adlandırdığı bir zar oluşmaktadır. Bu zarda pek çok maya, küf ve bakteri bulunmaktadır. Zarda bulunan bu karışık mikroorganizmanın her evrede hakim olanı değişmekte, buna paralel olarak zarın renk, şekil ve kalınlığı da değişmektedir.

Gemlik konfit zeytin

Konfi Tipi Zeytin Yapımı

Konfi tipi zeytin yapımı Bu yöntemde zeytinler acılıklarını gidermek için birer tonluk tanklara konulur. üzerine %1,5-2 oranında hazırlanan sudkostik çözeltisi verilir. Kostik zeytin etinin 3/4 üne işlediğinde zeytinin istenmeyen acılığı kaybolur ve sudkostik çözeltisi boşaltılır. Kaba su doldurulur, yıkama işlemi 4 kez tekrarlanır ve zeytinler havalandırılırlar. Bu esnada zeytinlerin rengi siyahlaşır. Bu işlemden sonra ferroglikonat

Zeytin hasat

Zeytinde Hasat

Zeytinde Hasat Toprak yönünden fazla seçici olmayan zeytin, diğer bitkilerin yetişmediği kır, çakıllı, meyilli topraklarda yetişebilirse de en iyi yetişme ortamını kalkerli, derin, kumlu, killi, havalı ve nemli topraklarda bulur. Ağır. killi, taban suyu yüksek ve kışın su biriken topraklar zeylin için uygun değildir.Ağır ve nemli topraklarda kökler yüzlek olacağından toprak işleme sırasında zarar görürler.

Sirkeli Siyah Zeytin İşlemesi

Sirkeli Siyah Zeytin İşlemesi

SİRKELİ SİYAH ZEYTİN İŞLENMESİ Büyük daneli, meyve eti kalın, çekirdeği küçük Gemlik, Çelebi, Kiraz, Manzanilla gibi çeşitler bu tip işlemeye uygundur. Ham zeytinin yapısında bulunan acılık maddesinin daha kolay alınabilmesi için bir mantara batırılmış üç iğne yardımıyla dane döndürülerek üç defa delinir veya boylamasına üç yerinden çizilir. Bir kaba doldurulan zeytinlerin haftada bir suyu değiştirilerek

İspanyol Üsülü Yeşil Zeytin

İspanyol Üsülü Yeşil Zeytin

İspanyol Üsülü Yeşil Zeytin (ispanyol tip) Bu tip işlemeye elverişli çeşitler Domat,Memecik.Memeli,Samanlı,Çilli,Ayvalık,İzmirSofralık,Çelebi zeytinleridir. İŞLEME TEKNİĞİ Hasat,taşıma,seçme ve boylara ayırma,kostikleme,yıkama,tuzlu suya koyma ve fermantasyon,ambalajlama. 1 HASAT Zeytinlerin rengi yeşilden sarıya dönerken hasat edilmelidir.Hasatta dikkat edilecek diğer özellik dane ortadan enine kesilip parçalar birbirine ters çevrildiğinde et kısmı çekirdekten kolayca ayrılmalıdır.Fermantasyonun istenilen seviyeye çıkması için hasat sırasında

Gemlik sofralık siyah zeytin üretimi

Sofralık siyah zeytin üretimi

SOFRALIK SİYAH ZEYTİN ÜRETİMİ Doç.Dr.Mihriban KORUKLUOĞLU Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1. Giriş Sofralık zeytin, yüksek oranda yağ içerdiğinden kalori değeri fazla, bunun yanı sıra biyolojik değeri de oldukça yüksek bir gıda maddesidir. Beslenmemizde olduğu kadar, ekonomimizdeki yeri de son derece önemli olan zeytinciliğimiz, büyük oranda yağa işlenerek değerlendirilmektedir. Bursa’da, daha geniş olarak

Gemlik zeytin fidanı dikimi

Fidan Dikimi Ve Dikim Şekilleri

Uzun ömürlü bir bitki olan zeylinin dikimden önce, dikimle ilgili bir çok konunun önceden bilinmesi ve gerekli işlemlerin yapılması gerekir, iyi bir planlama, kurulacak zeytinlikten uzun yıllar bol ve kaliteli ürün almayı kolaylaştırır. Toprak işleme: -İşlemeyle gevşek bir strüktür oluşturularak erozyon büyük ölçüde önlenir. -Mekanik olarak yabani ot mücadelesi yapılır. -Kökler ve topraktaki mikroorganizmalar için

Zeytinde Budama - Zeytin ağacının budanması

Zeytin Ağacı BUDAMA

Zeytin Ağacının Budanması Zeytin ağacının hayat devresi, gençlik, verimlilik ve yaşlılık devreleri olarak ayrılabilir. Bu devrelerde ağaçların çeşitli organları arasındaki ilişkiler değişiktir.Gençlik çağı boyunca genel beslenme içinde kök sisteminin «kişi, yaprak sistemininkine baskındır. Fakat bu dengesizlik, çatı geliştikçe azalır. Verim çağında yıldan yıla birbirine baskın şekilde, meyve verimi ve vegetatif gelişmeye yönelik faaliyetler görülür. Yaşlılık

Zeytin işleme teknikleri - Gemlik

Zeytin İşleme Şekilleri

Zeytin İşleme Şekilleri Alkali İle İşlem: Tam olgunlaşmamış, olgunluğa ermek üzere iken veya olgunlaşmış zeytinlerin acılığı; alkali çözeltisi ile kısmen veya tamamen giderilir. Fermente Zeytin: Acılığı, alkali kullanılmaksızın; su, asitli su, tuzlu su ile fermantasyona tabi tutularak, giderilir. Yahut tuzlu suya hava vererek, fermantasyonla, yahut da doğrudan tuz ile temas ettirilerek, sofralık zeytin elde edilir.

Zeytin Üretim Teknikleri

SOFRALIK SİYAH ZEYTİN ÜRETİMİ –  Zeytin Üretim Teknikleri            Ülkemizde sofralık zeytin sektörünün çok eski bir geçmişi olmasına rağmen bugüne kadar küçük aile işletmeciliği yapısında faaliyet göstermiştir. Ülkemizde mevcut sofralık zeytin işleyen ünitelerin yaklaşık %70 i 50 ton ve altındadır. Bu durum ülkemizde küçük aile tipi işletmelerin çoğunlukta olduğunu göstermektedir. Sofralık zeytin sektörü dünyada olduğu

Zeytinde İşleme ve Üretim Hataları

Toprak işleme Hataları   –Gereksiz ve fazla sürüm nedeni ile topraktaki mikroorganima faaliyetlerinin bozulması –Derin sürüm ve ağaç gövdesine 1,5-2 m’den fazla yaklaşılması nedeni ile ağaç kök yapısının bozulması, köklerin kesilmesi (bu sınır içinde kalan kısım, bel veya çapa ile ıslah edilmelidir) –Fazla derin sürüm sebebiyle toprağın iç yapı ve dış görünüm özellikleri bozularak su

Zeytinlerde Düzensiz Ürün Verme (Periyodisite)

Zeytinlerde Düzensiz Ürün Verme (Periyodisite) Birçok meyve türünde olduğu gibi, düzensiz ürün verme zeytinde de görülmektedir. Bu düzensiz ürün alma durumuna periyodisite veya alternas denilir. Periyodisite bir yıl çok ürün alınırken ertesi yıl ya hiç ürün alınmaz veya çok az ürün alınır. Birçok meyve türünde olduğu gibi, düzensiz ürün verme zeytinde de görülmektedir. Bu düzensiz

zeytin agacinin govdesi

Zeytin ağacının gövdesi

ZEYTİN AĞACININ GÖVDESİ Zeytin ağacının gövdesi, işlevsel olarak birbirinden bağımsız, farklı kısımlardan oluşmuş bir kümedir. Böylece, gövdenin şekli, her bir ana dalın gelişmesine göre dinamik bir şekilde değişmektedir. Ağaç gövdesinin, toprak altında kalan kısmına; turp, bunun etrafındaki şişkinliklere; yumru denilir. Zeytin ağacının herhangi bir kısmı, kök yapma özelliğine sahiptir. Zeytin ağacının, ana kökü, sürekli yeni

Zeytin fidan dikimi

Zetin Fidan Dikimi

ZEYTİNDE FİDAN DİKİMİ Zeytin fidanı dikilecek arazi üzerinde önce fidan dikilecek yerler düzgün bir şekilde işaretlenir. 80 x 80 x80 cmboyutunda fidan çukuru açılır. Çukur açarken üstten çıkan ve alttan çıkan toprak ayrı yerlere konur. Fidan çukurunun dip kısmına bir miktar çakıl koymak fidan için faydalıdır. Daha sonra üstten çıkan toprak bir miktar ahır gübresi

Zeytin hasat toplama

Zeytin hasatı

ZEYTİNDE HASAT Zeytin hasatı, Kasım ayında başlayı Ocak ayına kadar devam eder. Hasat yapılırken dikkat edilecek en önemli husus, zeytin ağaçlarının zarar görmelerine engelolmaktır. Bunun için hasat yapılırken kullanılan alet ve ekipmanların dikkatli seçilmesi gerekmektedir. Önerilen toplama el ile alanıdır. Böylelikle ağaçlara zarar verme ve genç sürgünleri yaralama riski ortadan kalkmaktadır. Hasat sonrası toplanan zeytinlerin

Zeytin sulama teknikleri zamanı ve sistemleri

Zeytinde Sulama

ZEYTİN SULAMA :  Ağaçlar ihtiyacı olan suyun büyük bir kısminı yağmurla karşılar, Kullandığı suyun, solunum ve terleme sonucunda büyük bir bölümünü kaybeden zeytin ağaçlannın, iklim özelliklerine göre yıllık su ihtiyacı 1-3 ton arasındadır. Zeytin ağaçlarında, Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında sulama yapılmalıdır, Mayıs-Hazirarı aylarırıda havalar kurak gitmiş se çiçeklenme başlamadan önce mutlaka ağaçlar sulanmalıdır, Temmuz-Ağustos aylarında,

Zeytinde Budama - Zeytin ağacının budanması

Zeytinde Budama – Zeytin ağacının budanması

ZEYTİN AĞACININ BUDANMASI BUDAMA : Zeytin ağacı kendi haline bırakılırsa gelişigüzel dallanır, budaklanır. Dallar sıklaşır. Bu sıklık arasında bazı dallar güneşe kavuşmak için uzayıp giderler. Altta kalanlar cılızlaşır. Bütün ağaç karmaşık bir biçime girer. Orman ağacına dönüşür. Sonunda çalılaşma başlar. Tepe dallar da az ve iri tane tutar. Etekler de hiç tane tutmaz, tutsa da

Aylara Göre Zeytin Bakım İşleri  , gereken bakım takvimi ve Zeytin bakımı zamanı 

Aylara Göre Zeytin Bakım İşleri

Aylara Göre Zeytin Bakım İşleri  : gereken bakım takvimi ve Zeytin bakımı zamanı neler. Zeytin bakımı Zeytin bakımı ve bakım takvimi. Aylara göre gereken bakım işleri.  Diğer birçok meyve ağacına göre çok daha az bakım isteyen zeytin ağaçları yapılacak çok az bakımın dahi fazlasıyla hakkını verir. Ağacın bakımını altı maddeye ayrılabilir. 1- Gübreleme  2- Budama

zeytinde gübreleme

Zeytin’de Gübreleme

Zeytinde gübreleme ;   Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Uygulanacak gübreler kış ayları sonunda, ilkbahar yağmurlarından önce verilmelidir. Zeytinde kimyasal gübrelerin yanı sıra; çiftlik gübresi, yeşil gübreler de kullanılabilir. Doğru gübreleme, bitkinin ihtiyacını karşılamalı ve topraktan alınamayan bitki besin maddesi miktarlarını temin etmelidir. Zeytinliklerimizde kullandığımız kimyevi gübreler, hayvan gübreleri

zeytinde besin maddesi eksiklikleri

Zeytinde Besin Maddesi Eksiklikleri ve Çözümleri

Zeytinde Besin Maddesi Eksiklikleri ve Çözümleri Besin Maddesi Eksikliğinde Görülebilecek Zararlar, Azot Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü, Potasyum Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü,  Bor Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü, Çinko Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü, Magnezyum Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü, Demir Eksikliği Belirtileri, Nedenleri ve Çözümü, başlıklarını bulabilirsiniz.   Besin Maddesi Eksikliğinde Görülebilecek Zararlar 1. Genelolarak büyümede duraklama,

Zeytin ağacının morfolojik ve biyolojik özelliği

Zeytin ağacının morfolojik ve biyolojik özelliği

Zeytin ağacının morfolojik ve biyolojik özelliği : Zeytin ağacı uzun ömürlü olması ile diğer bir çok meyve ağaçlarından ayrılmaktadır. Zeytin ağacının gövdesi bir nedenle ölürse veya herhangi bir şekilde ortadan kalkarsa, ufak bir kök parçası veya küçük bir sürgünü, onun tekrar meydana gelmesi için yeterli olabilmektedir.       GemlikZeytiniGemlik Zeytin ve Zeytin Yağı Satışı

Zeytinde Hastalik ve Zararlilar

Zeytin’de Hastalık ve Zararlılar

Zeytinde Hastalık ve Zararlılar Zeytin Zararlıları 1-Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) Tanımı ve zarar şekli: Ülkemizdeki bütün zeytinlik sahalarında görülen ergini sinek olan bir zararlıdır. Ergini 4-6 mm boyunda kahve ve bal renklidir. Larvaları yaklaşık 6-8 mmboyunda, şeffaf ve beyaz renklidir. Pupaları ise fıçı şeklinde ve kahverengi bir görünüme sahiptir. Kışı genellikle toprağın 2-5 cm

Zeytinin İklim İstekleri

Zeytinin İklim İstekleri

Zeytinin İklim İstekleri  :  Zeytinciliği sınırlayan en önemli iklim etmenleri sıcaklık ve yağıştır. Zeytin yetişen yerlerde ıs> ortalaması 15-20 °C arasında olmalıdır. Zeytin ağacı 25-30°C’lerde çok iyi gelişir. Dayanabildiği en az sıcaklık –7 Colup bu derecenin altında don zararı artar. Hava sıcaklığı +7°C ve altına düşünce zeytin ağacı dinlenmeye çekilir. Kış soğuklama süresinin 60-75 gün kadar

Zeytinin-Toprak-istekleri

Zeytinin Toprak İstekleri

Zeytinin Toprak İstekleri : Toprak yönünden fazla seçici olmayan zeylin, diğer bitkilerin yetişmediği kır, çakıllı, meyilli topraklarda yetişebilirse de en iyi yetişme ortamını kalkerli, derin, kumlu, killi, havalı ve nemli topraklarda bulur. Ağır. killi, taban suyu yüksek ve kışın su biriken topraklar zeylin için uygun değildir.Ağır ve nemli topraklarda kökler yüzlek olacağından toprak işleme sırasında

Zeytin ağacı kök sistemi

Zeytin ağacı kök sistemi

ZEYTİN AĞACI KÖK SİSTEMİ Tohumdan veya çelikten meydana gelmiş fidan kökleri, 3. ve 4. yaşına kadar daima dikine büyüme gösterirler. Daha sonra, bu köklerin yerine, yumruların oluşması ile saçakvari yeni bir kök sistemi meydana gelir. Oluşan bu kök sistemi, hemen toprak yüzeyinin altında yer almaktadır. Zeytin ağacının, yaşına bağlı olarak kökler de büyümeye ve yayılmaya

Zeytin Ağacı Çiçeği

Zeytin Ağacı Çiçeği

Zeytin ağacı çiçeği İki tip çiçek vardır.1.Normal çiçekler: Hem dişi hem de erkek organları vardır. Erselik, yani tam çiçek.2.Erkek çiçekler: Sadece erkek organları vardır. Dişi organlar körelmiştir. Dişi organ, iki karpellidir. Her karpelde döllenmeye ve gelişmeye elverişli, iki normal tohum taslağı bulunur. Fakat gelişmiş meyvelerde, yanlız bir karpel vardır ve içinde gelişmiş bir tohum bulunur.

Toprak ve Yaprak Analizleri

Toprak ve Yaprak Analizleri

Toprak ve Yaprak Analizleri :   Toprak Örneğinin Alınması Toprak örneği alınacak yer, önce meyil, yükseklik ve toprak tipine göre kısırnlara ayrılır. Her kısımdan ayrı ayrı örnek alınmalıdır. Toprak örneği alınacak zeytinlikte zikzaklı yürüyerek en az 3 yerden örnek alınmalıdır. Örnek alınmakta kullanılan kova, kürek vs.nin gübre ve kimyasal maddelerden temizlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. işaretlenen yerlerde

Zeytin Ne zaman Toplanır ? toplama Hasat zamanına göre zeytin çeşitleri

Zeytin Ne zaman Toplanır ?

Zeytin Ne zaman Toplanır? Zeytin ne zaman toplanıyori kırma , yağlık, yeşil , sofralık ve gemlik zeytini ne zaman toplanır Hasat zamanına göre zeytin çeşitleri Sofralık zeytinler, tam olgunluk zamanında hasat edilmelidir. Hasat, yeşil zeytinlerde, zeytin rengi yeşilden açık yeşil renge döndüğü zaman yapılır. Önce iri zeytinler toplanır, daha sonra irileşenler zaman içerisinde toplanır. Siyah